Verslagen

Nieuwsbrief november -

Het weekend is voorbij dus word het weer hoog tijd om aan de winterwerking te denken . Traditioneel is het najaar op touwtrekvlak wat stiller dus tijd om ook eens iets anders te doen met onze groep . In deze agenda hebben we dan ook over 2 minivoetbaltornooien . Verder vind u een verslag van het weekend en een vraag om een nieuwe naam te verzinnen. Als foto van de maand zien we de “Touwrukkers” die sinds kort bij ons zijn aangesloten.

Minivoetbal
Vorig jaar hebben we een keer met onze ploeg de sporthal afgehuurd voor een namiddag minivoetbal . Dit jaar heeft het Prov. Com. dit idee overgenomen en worden er twee namiddagen georganiseerd . De eerste gaat door op 8 november in Herenthout. De speciale attractie is hier dat de wedstrijd niet doorgaat in een sporthal maar in een manege. Er zal dus zeker meer gelachen worden. De tweede dag is in ons eigen Merksplas. Hier is de sporthal afgehuurd voor 20 december voor een matchke traditioneel minivoetbal. Natuurlijk verwachten we iedereen op post voor deze beide activiteiten. In de loop van deze winter zal er ook binnen onze vereniging plaats zijn voor niet touwtrekaktiviteiten voorstellen zijn altijd welkom.

11de Touwtrekweekend
Begin oktober was het voor de elfde keer dat we met onze vereniging het touwtrekweekend organiseerde. Op de voorbereidende vergadering hadden we samen afgesproken dat we geen getrainde ploeg zouden opstellen. de leden vonden dat ze te weinig waren getraind om tegen het zware geweld uit te komen. Dit gaf meer kans aan de recreanten om dit jaar ook eens mee te doen en aan de getrainde de kans om zich eens volledig met het andere werk uit te leven. Het moet gezegd, door wat meer volk is dit werk vlotter verlopen dan ooit tevoren waarvoor bedankt. Bij de -15 klasse was er 1,5 ploeg van ons in actie. De Touwrukkers, die al enkele maanden bij ons trainen, hadden gekozen om met de ploeg van vorig jaar te trekken en wonnen hun reeks. De andere “minipullers” kwamen uit in een combinatie met “Janssens” en werden tweede. De “Skiërs” die derde werden zijn sinds kort ook bij ons aan ’t trainen, Dus toekomst genoeg. Bij de Dames kwamen Jill, Ilse en Annelies uit met de “Madeliefjes” en wonnen ook hun reeks. Ook de zaterdag kunnen we van een succes spreken. Net als vrijdag werkte hier de groep hier zeer goed samen en het is duidelijk dat er een grote groep is die verantwoordelijkheid kan en wil nemen. Ook dit beloofd voor de toekomst. Als ook de financiële kant zo meevalt is alles kompleet. Op naar de twaalfde editie.

Nieuwe naam
Zoals tijdens onze receptie in april werd aangekondigd word op onze statutaire vergadering van 19 december de naam van onze vereniging gewijzigd. Tot op heden zijn er geen voorstellen binnengekomen. Het is de bedoeling dat de leden een voorstel binnenbrengen zodat we dan kunnen kiezen uit een minstens een viertal namen om te komen tot een naam waar de meerderheid achter staat. Dus breng een voorstel in gesloten envelop binnen bij Jan Lenaerts . Je kunt hier ook een logo bij maken of een voorstel zodat we een tekenaar aan ‘t werk kunnen zetten. In principe zijn alle namen toegelaten, wel dient rekening gehouden dat een naam die nu grappig lijkt binnen enkele jaren of in een andere taal belachelijk of zelfs vulgair kan klinken. Als u een voorstel binnenbrengt, schrijf dan ook even waarom u tot dit voorstel komt. De ploegnaam kan bv. te maken hebben met ons dorp of de eigenheid van onze vereniging. Ook kan deze verwijzen naar een vroegere naam of onze bestaande logo’s. SFIDA webdev - Scripts Freelance Internet Development Artwork Internationaal Jeugdtouwtrektoernooi GENSB RIST-System Touwtrekvereniging "De Berketrekkers" - touwtrekken in Merksplas Trekker Trek Merksplas Belgische Touwtrek Bond, erkent door "Tug of War Federation", lid van Vlaamse Traditionele Sporten VlaS vzw Belgische Touwtrekbond provinciaal comite Antwerpen Belgische Touwtrekbond provinciaal comite West en Oost vlaanderen Touwtrekken in Oost vlaanderen Beker van Limburg Touwtrekken Touwtrekken in Vlaams Brabant Belgisch Indoor criterium Nationale outdoor competitie touwtrekken