Verslagen

Nieuwsbrief mei - Kurt

De Agenda van deze maand staat voor het grootste gedeelte over de receptie . Dit was dan ook een belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis , een punt 02.JPG om eens achteruit , maar vooral vooruit te kijken . Vooruit kijken hebben we ook gedaan op de laatste kernvergadering waar werd beslist om in ‘99 onder een andere naam verder te gaan. Deze naamswijziging zal gepaard gaan met het volledig bekijken van de structuur . Het is ook de bedoeling om hier andere Merksplasse ploegen bij te betrekken . Deze hervorming zou moeten afgerond zijn en gestemd worden op de Statutaire vergadering van december .

Verslag Receptie
Op 24 april was het dan zo ver . Het Touwtrekteam KLJ Merksplas bestond 10 jaar . En dit moest gevierd worden,en hoe!Het werd gevierd met een heuse bierreceptie in zaal "De Kunstvrienden" waar alle leden ,ex-leden , ouders , andere clubs en zelfs de pers uitgenodigd was.Men was van plan om te beginnen rond 8 uur waardoor wij leden reeds eerder moesten komen want er moesten nog broodjes gesmeerd worden en de tafels moesten nog klaargezet worden.Op deze tafels toonden we met trots ons uniform waarmee we ons al 10 jaar berucht maken.Tevens kon men in de trekkersbodes kijken vanaf het ontstaan van BTB in 1991 tot nu.Verder waren er nog een aantal actiefoto’s van het Belgisch , Europees en Wereld- kampioenschap en de medailles.Rond 8.30 uur was de zaal al behoorlijk gevuld en begon Jan met zijn speech. Daarin vertelde hij over het ontstaan van het Touwtrekteam, de prestaties en de veranderingen die er aan komen. Zo werd er beslist dat Touwtrekteam KLJ Merksplas voortaan in competitieverband onder een andere naam zal trekken. Eventuele voorstellen kunnen bij Jan binnengebracht worden.Verder betreurde Jan het feit dat de actieve kern steeds kleiner wordt. Na deze speech gaf hij het woord aan BTB voorzitter Dirk Dielemans die nog wat meer over het touwtrekken in het algemeen sprak.Hierna gaf Jan nog een kort overzicht van het Belgisch Kampioenschap dat dit jaar in Merksplas wordt gehouden.Na dit overzicht werd hij nog in de bloemetjes gezet en bedankt voor zijn enorme inzet gedurende de 10 jaar als trekker, trainer, voorzitter.Daarna was het officiële gedeelte afgewerkt en begon men rond te gaan met de broodjes en werden er nog menige pintjes getapt.Zo rond 2 uur was de receptie gedaan en reden we naar huis.Sommigen reden nog naar ons stamcafé want daar was het vat van een ex-lid. Door dit ongelukkige toeval waren er een aantal leden, ex-leden niet op de receptie. Al bij al was het toch een geslaagde avond.


 SFIDA webdev - Scripts Freelance Internet Development Artwork Internationaal Jeugdtouwtrektoernooi GENSB RIST-System Touwtrekvereniging "De Berketrekkers" - touwtrekken in Merksplas Trekker Trek Merksplas Belgische Touwtrek Bond, erkent door "Tug of War Federation", lid van Vlaamse Traditionele Sporten VlaS vzw Belgische Touwtrekbond provinciaal comite Antwerpen Belgische Touwtrekbond provinciaal comite West en Oost vlaanderen Touwtrekken in Oost vlaanderen Beker van Limburg Touwtrekken Touwtrekken in Vlaams Brabant Belgisch Indoor criterium Nationale outdoor competitie touwtrekken