Verslagen

Nieuwsbrief Juli - Jan L

De agenda van deze maand zal uiteraard vooral Zweedse.jpg (26768 bytes)gaan over het Belgisch Kampioenschap , op de achterkant van deze agenda vind u trouwens voorstelling van een mogelijke werkverdeling verder willen we in deze agenda de aandacht vestigen op enkele interessante tornooien die in de nabije toekomst worden getrokken . Als foto van de maand hebben we deze keer een foto van een Zweedse touwtrekster waar sommige nog wel herinneringen aan hebben .

Belgisch Kampioenschap
Voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap rekenen we uiteraard op de inzet van al onze leden . De tent word opgesteld op dinsdagavond nadien zullen we vergaderen en de definitieve werkverdeling bekent maken . De training van dinsdag word naar woensdag gebracht . Vrijdag gaan we op het terrein werken inplaats van te trainen ook vrijdag worden de ploegen definitief die zondag zullen trekken . Diegene die zondag zullen trekken zullen zaterdag op tijd in bed kruipen . Iemand die de dag voor de wedstrijd bier drinkt zal niet worden opgesteld .

Trainingen
Na het Belgisch Kampioenschap zal er voortaan enkel nog op dinsdag training zijn . Deze training gaat door zonder de WK er’s , ze moet plezant zijn en de nieuwelingen moeten er iets kunnen leren . Het niveau zal dan ook behoorlijk worden terug geschroefd . Diegene die willen kunnen donderdag nog mee naar de familie Janssens voor een zwaardere training .

recreanten tornooien
Dit jaar zijn er al een viertal tornooien geweest waarvoor we de recreanten speciaal uitnodigde. Tot dusver was de opkomst voor deze tornooien zonder meer bedroevend . Deze maand krijgt u de kans om u te herpakken . We hebben deze maand verschillende tornooien waar we ook een recreanten ploeg willen samenstellen . Vooral kijken we uit naar het Zaterdagavondtornooi van HP1600 waar na de wedstrijd een geweldige fuif word georganiseerd . Diegene die hier vorig jaar bij waren zullen zeker opnieuw meegaan . Over het tornooi van Vessum is op dit moment nog weinig geweten maar word ook zeker opgevolgd.

GENSB tornooi
In de laatste Trekkersbode lezen we informatie over GENSB tornooi in Duitsland . Dit tornooi is een verbroedering (oefen)tornooi tussen jeugdploegen uit Duitsland , England , Nederland , Zwitserland en België . De wedstrijd staat open voor trekkers van 12 tot 20 jaar. De overnachting is voorzien in een sporthal en kost ong. 600fr ontbijt inbegrepen , hierbij komt nog vervoer en middagmaal . Het GENSB tornooi gaat door van 21 tot 23 augustus . Verdere informatie volgt nog in een apart schrijven. SFIDA webdev - Scripts Freelance Internet Development Artwork Internationaal Jeugdtouwtrektoernooi GENSB RIST-System Touwtrekvereniging "De Berketrekkers" - touwtrekken in Merksplas Trekker Trek Merksplas Belgische Touwtrek Bond, erkent door "Tug of War Federation", lid van Vlaamse Traditionele Sporten VlaS vzw Belgische Touwtrekbond provinciaal comite Antwerpen Belgische Touwtrekbond provinciaal comite West en Oost vlaanderen Touwtrekken in Oost vlaanderen Beker van Limburg Touwtrekken Touwtrekken in Vlaams Brabant Belgisch Indoor criterium Nationale outdoor competitie touwtrekken