Home
Geschiedenis
Leden
Gastenboek
Training
Oefenveld
Gastenboek
Linkpagina
Training
Verslagen

Verslagen

Nieuwsbrief Januari - Jan L

Vooreerst wil ik u namens mezelf en het bestuur een voorspoedig en succesrijk 1998 toe wensen. Zoals u ziet heb ik de vorm van deze agenda heel wat aangepast, zo kunnen we naast de datums van de activiteiten heel wat informatie kwijt over wat er in onze vereniging, op provinciaal, op nationaal en internationaal vlak gebeurt. Verder word de tekst telkens opgevrolijkt door een foto.START.JPG (83513 bytes)Soms kan deze foto recent zijn zoals nu wanneer we ons gereed maken voor de wedstrijd tegen de Bremore Farmers of zal dit een foto zijn uit de oude doos. Voor deze nieuwe vorm verwachten we wel wat medewerking van de leden want elke maand een bladzijde vol krijgen kan het bestuur natuurlijk niet alleen. Zo kunt u teksten, grapjes, weetjes en foto’s altijd bezorgen. Graag hadden we ook uw reacties en suggesties op deze nieuwe vorm, zodat we deze kunnen bijsturen of eventueel terug naar het vroegere systeem gaan. Jan Lenaerts.

Provinciaal Comité
Op 5december werd in Ravels het BTB Provinciaal Comité Antwerpen boven het doopvont gehouden. Dit Comité vermeld als doel
-opstellen van provinciale kalenders.
-lokaal promoten van de touwtreksport.
-bijstaan van de clubs bij organisaties.
Op de eerste vergadering werd onder andere over de volgende punten beslist.
-Dagelijks bestuur
--voorzitter Jan Lenaerts
--Ondervoorzitter Sil Meeus
--Secretaris Jan Hoskens
--Penningmeester Linda Van Gorp
-Informatiedoorstroming BTB bestuursvergadering. o.a. omtrend financiële problemen BTB
-Wintercompetitie ‘98
-Data volgende vergaderingen

BTB Nationaal
We stellen samen met u vast dat we eindelijk onze 2de Trekkersbode voor 1997 hebben ontvangen. Hoewel dit een extra dik nummer is kunnen we toch niet onder de vaststelling uit dat 2 beduidend minder is dan de beloofde 5 nummers per jaar. We hopen, en we zullen er op toe zien, dat dit naar de toekomst niet meer voorvalt.

Verder word gemeld dat vanaf 1 januari de financiën van BTB worden beheerd door een gediplomeerd boekhouder. Dit kunnen wij gezien o.a. de perikelen rond de trekkersbode en de verzekering alleen maar toejuichen. We wachten hoopvol af.