Verslagen

Nieuwsbrief december - Jan L

De Nieuwsbrief van deze maand gaat in hoofdzaak over de Statutaire Vergadering van 1 december. Deze vergadering die jaarlijks doorgaat zal dit jaar iets belangrijker zijn omdat hier beslist word onder welke naam we naar de toekomst zullen voortgaan. Ook word het bestuur opnieuw samengesteld. Met een beetje geluk kunnen we voor de vergadering vroegtijdig een lading chocolade van de Sint afsnoepen. In de agenda van november stond de datum van de vergadering trouwens verkeerd . Door plaatsgebrek is er deze maand geen foto van de maand.

Nieuwe naam
Als eerste punt op de vergadering zal er beslist worden over een nieuwe naam. De voorstellen voor deze naam beginnen stilaan binnen te druppelen. De reden om van naam te veranderen was omdat er de laatste jaren nogal wat verwarring is over de relatie met KLJ. We willen met deze nieuwe naam onze onafhankelijkheid benadrukken om zo beter, op een vriendschappelijke, manier met KLJ en andere verenigingen om te gaan. Ook naar de buitenwereld was deze duidelijkheid noodzakelijk.

De Statuten
De statuten van onze vereniging dateren alweer februari ‘95. Door de nieuwe naam en de fusie met de touwrukkers word het weer tijd om deze te actualiseren. Voor diegene die deze nog eens willen nalezen, ze staan achter op de lidkaart ‘98. De belangrijkste wijzingen waarover zal gepraat worden is de naam, oorsprong en aantal bestuursleden.

Bestuursverkiezing
Volgens de statuten vraagt het bestuur jaarlijks het vertrouwen aan de leden en worden de lege plaatsen opgevuld . Door het ontslag van Koen Matthé komt hier één plaats vrij. Het bestuur denkt echter dat we de groep beter uitbreiden van 7 naar 9 . Zo zullen er ten minste drie bestuursleden worden verkozen. Het bestuur word bij meerderheid verkozen uit alle leden. Wij denken wel dat er in het bestuur best minstens één -18er zit.

Lidgelden
De lidgelden zullen voor 1999 het zelfde blijven als vorig jaar . Dit wil zeggen

400 fr voor competitieleden . Hierin is begrepen .
Lidgeld BTB (Waarde 800fr)
Verzekering
4 x per jaar Trekkersbode
Deelname competitie
alle voordelen van ereleden
U ziet dat de club hier dus 400fr van het BTB lidgeld betaald.

200 fr voor ere en recreantenleden . Hierin zit
Agenda touwtrekteam
Geen verzekering
Deelname aan recreantenwedstrijden (Inschrijvinggeld word door de kas betaald)
Deelname aan alle andere activiteiten
U inzetten voor de club oa. tijdens het touwtrekweekend (met uiteraard bijhorend feestje)

Moet ik lid worden ? neen!!!
Iedereen die interesse heeft in het touwtrekken mag bij ons vrijblijvend komen trainen. Deze mensen kunnen zelfs als we volk tekort hebben mee doen aan recreantenwedstrijden. Dit is vooral interessant voor -15 jarige. Tot op heden is voor deze categorie nog geen competitieklasse. Wel hebt u dan geen verzekering (training, wedstrijd, en onderweg van en naar de training) maar je kunt wel eens testen of u deze sport werkelijk graag doet.

Huldiging Sportlaureaten
Op vrijdag 3 december nodigt de Provinciale Sportraad van de provincie Antwerpen alle Belgisch Europese en Wereldkampioenen uit op de huldiging van de Sportlaureaten. Voor de eerste maal in de geschiedenis worden hier ook touwtrekkers uitgenodigd . Zo word onze ploeg die Belgisch Kampioen in de Jeugdklasse werd ook uitgenodigd. Ook zullen de Wereld kampioenen een demonstratie kunnen geven. Zeker een niet te missen kans om de touwtreksport bij de overheid en andere sporters bekent te maken.


 SFIDA webdev - Scripts Freelance Internet Development Artwork Internationaal Jeugdtouwtrektoernooi GENSB RIST-System Touwtrekvereniging "De Berketrekkers" - touwtrekken in Merksplas Trekker Trek Merksplas Belgische Touwtrek Bond, erkent door "Tug of War Federation", lid van Vlaamse Traditionele Sporten VlaS vzw Belgische Touwtrekbond provinciaal comite Antwerpen Belgische Touwtrekbond provinciaal comite West en Oost vlaanderen Touwtrekken in Oost vlaanderen Beker van Limburg Touwtrekken Touwtrekken in Vlaams Brabant Belgisch Indoor criterium Nationale outdoor competitie touwtrekken