Uitslagen

Competitie Powerrangers

Voormiddag

Ploeg WaABCDEFGHITOT
A524 powerrangers 2550 kg0000030306
B511 Mertensmannen560 kg13130133115
C503 Fam. Janssens582 kg03131333017
D528 Grasgrieten615 kg0300010307
E509 Boerekes560 kg03313313017
F501 Berketrekkers566 kg0010100103
G529 Elektrotrekkers570 kg03003133013
H538 mix600 kg0000001001
I508 powerrangers543 kg13133333322
1
511 Mertensmannen
503 Fam. Janssens
528 Grasgrieten
509 Boerekes
508 powerrangers
538 mix
529 Elektrotrekkers
501 Berketrekkers
2
524 powerrangers 2
511 Mertensmannen
503 Fam. Janssens
528 Grasgrieten
538 mix
529 Elektrotrekkers
501 Berketrekkers
509 Boerekes
3
508 powerrangers
524 powerrangers 2
511 Mertensmannen
503 Fam. Janssens
529 Elektrotrekkers
501 Berketrekkers
509 Boerekes
528 Grasgrieten
4
538 mix
508 powerrangers
524 powerrangers 2
511 Mertensmannen
501 Berketrekkers
509 Boerekes
528 Grasgrieten
503 Fam. Janssens
5
529 Elektrotrekkers
538 mix
508 powerrangers
524 powerrangers 2
509 Boerekes
528 Grasgrieten
503 Fam. Janssens
511 Mertensmannen
6
501 Berketrekkers
529 Elektrotrekkers
538 mix
508 powerrangers
528 Grasgrieten
503 Fam. Janssens
511 Mertensmannen
524 powerrangers 2
7
509 Boerekes
501 Berketrekkers
529 Elektrotrekkers
538 mix
503 Fam. Janssens
511 Mertensmannen
524 powerrangers 2
508 powerrangers
8
528 Grasgrieten
509 Boerekes
501 Berketrekkers
529 Elektrotrekkers
511 Mertensmannen
524 powerrangers 2
508 powerrangers
538 mix
9
503 Fam. Janssens
528 Grasgrieten
509 Boerekes
501 Berketrekkers
524 powerrangers 2
508 powerrangers
538 mix
529 Elektrotrekkers

(Voor)ronden

 1. 508 powerrangers
 2. 509 Boerekes
 3. 503 Fam. Janssens
 4. 511 Mertensmannen
 5. 529 Elektrotrekkers
 6. 528 Grasgrieten
 7. 524 powerrangers 2
 8. 501 Berketrekkers
 9. 538 mix

Namiddag

Ploeg WaABCDEFGHIJKTOT
A315 Jagersrust670 kg5030003330012
B312 Mertensmannen617 kg1330033330321
C337 TTC Wieme675 kg100000000000
D305 Fam. Janssens672 kg1333333331328
E325 Berketrekkers695 kg0333033333125
F307 Vandakker603 kg1303003330015
G316 Elektrotrekkers675 kg000300011005
H330 Heidevinken650 kg500300010004
I319 powerrangers670 kg100300013007
J336 powerrangers 2657 kg3333103333123
K306 Fam. Janssens 2618 kg5303013333120
1
312 Mertensmannen
337 TTC Wieme
305 Fam. Janssens
325 Berketrekkers
307 Vandakker
306 Fam. Janssens 2
336 powerrangers 2
319 powerrangers
330 Heidevinken
316 Elektrotrekkers
2
315 Jagersrust
312 Mertensmannen
337 TTC Wieme
305 Fam. Janssens
325 Berketrekkers
336 powerrangers 2
319 powerrangers
330 Heidevinken
316 Elektrotrekkers
307 Vandakker
3
306 Fam. Janssens 2
315 Jagersrust
312 Mertensmannen
337 TTC Wieme
305 Fam. Janssens
319 powerrangers
330 Heidevinken
316 Elektrotrekkers
307 Vandakker
325 Berketrekkers
4
336 powerrangers 2
306 Fam. Janssens 2
315 Jagersrust
312 Mertensmannen
337 TTC Wieme
330 Heidevinken
316 Elektrotrekkers
307 Vandakker
325 Berketrekkers
305 Fam. Janssens
5
319 powerrangers
336 powerrangers 2
306 Fam. Janssens 2
315 Jagersrust
312 Mertensmannen
316 Elektrotrekkers
307 Vandakker
325 Berketrekkers
305 Fam. Janssens
337 TTC Wieme
6
330 Heidevinken
319 powerrangers
336 powerrangers 2
306 Fam. Janssens 2
315 Jagersrust
307 Vandakker
325 Berketrekkers
305 Fam. Janssens
337 TTC Wieme
312 Mertensmannen
7
316 Elektrotrekkers
330 Heidevinken
319 powerrangers
336 powerrangers 2
306 Fam. Janssens 2
325 Berketrekkers
305 Fam. Janssens
337 TTC Wieme
312 Mertensmannen
315 Jagersrust
8
307 Vandakker
316 Elektrotrekkers
330 Heidevinken
319 powerrangers
336 powerrangers 2
305 Fam. Janssens
337 TTC Wieme
312 Mertensmannen
315 Jagersrust
306 Fam. Janssens 2
9
325 Berketrekkers
307 Vandakker
316 Elektrotrekkers
330 Heidevinken
319 powerrangers
337 TTC Wieme
312 Mertensmannen
315 Jagersrust
306 Fam. Janssens 2
336 powerrangers 2
10
305 Fam. Janssens
325 Berketrekkers
307 Vandakker
316 Elektrotrekkers
330 Heidevinken
312 Mertensmannen
315 Jagersrust
306 Fam. Janssens 2
336 powerrangers 2
319 powerrangers
11
337 TTC Wieme
305 Fam. Janssens
325 Berketrekkers
307 Vandakker
316 Elektrotrekkers
315 Jagersrust
306 Fam. Janssens 2
336 powerrangers 2
319 powerrangers
330 Heidevinken

(Voor)ronden

 1. 305 Fam. Janssens
 2. 325 Berketrekkers
 3. 336 powerrangers 2
 4. 312 Mertensmannen
 5. 306 Fam. Janssens 2
 6. 307 Vandakker
 7. 315 Jagersrust
 8. 319 powerrangers
 9. 316 Elektrotrekkers
 10. 330 Heidevinken
 11. 337 TTC Wieme

RECREANTEN

Ploeg WaABCDEFGHIJKTOT
ADe Deurtrekkers9 pers00100304
BTiptiens Brecht9 pers03000104
CDe Deurzakkers01000001
DKLJ Brecht030133111
EDe Boerekes Mix7 pers033333318
FKLJ Brect Den Bekaart6 pers033033012
GElektrotrekkers8 pers033103111
HKerels Brecht8 pers00300104
IKLJ Brecht vrouwen9 pers01001002
JAntwerp Highlanders6 pers033001310
KVersiek7 pers133133316
1
Tiptiens Brecht
De Deurzakkers
KLJ Brecht
De Boerekes Mix
KLJ Brect Den Bekaart
Versiek
Antwerp Highlanders
KLJ Brecht vrouwen
Kerels Brecht
Elektrotrekkers
2
De Deurtrekkers
Tiptiens Brecht
De Deurzakkers
KLJ Brecht
De Boerekes Mix
Antwerp Highlanders
KLJ Brecht vrouwen
Kerels Brecht
Elektrotrekkers
KLJ Brect Den Bekaart
3
Versiek
De Deurtrekkers
Tiptiens Brecht
De Deurzakkers
KLJ Brecht
KLJ Brecht vrouwen
Kerels Brecht
Elektrotrekkers
KLJ Brect Den Bekaart
De Boerekes Mix
4
De Deurtrekkers
Versiek
Antwerp Highlanders
Tiptiens Brecht
De Deurzakkers
KLJ Brecht
5
Elektrotrekkers
KLJ Brect Den Bekaart
Kerels Brecht
De Boerekes Mix
KLJ Brecht vrouwen
De Deurtrekkers
Tiptiens Brecht
Versiek
De Deurzakkers
Antwerp Highlanders
6
KLJ Brecht
KLJ Brect Den Bekaart
De Boerekes Mix
Elektrotrekkers
Kerels Brecht
Tiptiens Brecht
Versiek
De Deurtrekkers
Antwerp Highlanders
KLJ Brecht vrouwen
7
KLJ Brecht
De Deurzakkers
De Boerekes Mix
KLJ Brect Den Bekaart
Elektrotrekkers
Versiek
De Deurtrekkers
Antwerp Highlanders
KLJ Brecht vrouwen
Kerels Brecht

(Voor)ronden

 1. De Boerekes Mix
 2. Versiek
 3. KLJ Brect Den Bekaart
 4. Elektrotrekkers
 5. KLJ Brecht
 6. Antwerp Highlanders
 7. De Deurtrekkers
 8. Tiptiens Brecht
 9. Kerels Brecht
 10. KLJ Brecht vrouwen
 11. De Deurzakkers

Extra partijen

9 en 10 330 Heidevinken
316 Elektrotrekkers
7 en 8 315 Jagersrust
319 powerrangers
5 en 6 306 Fam. Janssens 2
307 Vandakker
Halve finale 325 Berketrekkers
336 powerrangers 2
Halve finale 312 Mertensmannen
305 Fam. Janssens
Brons finale 312 Mertensmannen
325 Berketrekkers
Finale 305 Fam. Janssens
336 powerrangers 2
Halve finale recreant KLJ Brect Den Bekaart
Versiek
Halve finale recreant KLJ Brecht
De Boerekes Mix
Finale recreant Versiek
KLJ Brecht
Deze uitslagen werden geselecteerd uit de database van de Belgische touwtrekbond
XML link http://touwtrekken.be/uitslagen/wedstrijd222.xml xml reader dagklasXml.phps
HTML Personal Stylescheet dagklasXml.php?dag=222&stijl=http://www.berketrekkers.be/stijl.css
RIST System en Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be


SFIDA webdev - Scripts Freelance Internet Development Artwork Internationaal Jeugdtouwtrektoernooi GENSB RIST-System Touwtrekvereniging "De Berketrekkers" - touwtrekken in Merksplas Trekker Trek Merksplas Belgische Touwtrek Bond, erkent door "Tug of War Federation", lid van Vlaamse Traditionele Sporten VlaS vzw Belgische Touwtrekbond provinciaal comite Antwerpen Belgische Touwtrekbond provinciaal comite West en Oost vlaanderen Touwtrekken in Oost vlaanderen Beker van Limburg Touwtrekken Touwtrekken in Vlaams Brabant Belgisch Indoor criterium Nationale outdoor competitie touwtrekken